aan het woord/Nieuws/oud-studenten/pers

in the spotlight : Jolien Holvoet

Jolien Holvoet

“Blijf trouw aan jezelf”

Afgestudeerd in 2009

Werkt als docent Keramiek in het dko en als keramist aan eigen projecten

Nadat ik mijn diploma interieurvormgeving op zak had, begon ik aan de masteropleiding keramiek, ook op LUCA School of Arts. Voor de praktijkvakken kon ik meteen in het tweede jaar starten terwijl ik de niet-vrijgestelde theorievakken van het eerste en tweede jaar combineerde. Op die manier haalde ik mijn masterdiploma keramiek in drie jaar. Nadien volgde ik nog een jaar de lerarenopleiding aan het KASK.

Als afgestudeerde master keramiek begon ik onmiddellijk met lesgeven in het deeltijds kunstonderwijs. Daarnaast maak ik ook eigen werk, waarmee ik van tijd tot tijd naar buiten kom via tentoonstellingen, evenementen als ‘de Invasie’ of via de pers. Een deel van mijn werk is ook te koop in  de eigenzinnige Genste shop Ampersand van Sandra De Meyer, eveneens een LUCA interieurvormgever.

Mijn studie interieurvormgeving zorgde ervoor dat ik op een andere manier dan mijn medestudenten in de opleiding keramiek stond. Ik durfde standpunten in te nemen, had ervaring met het verdedigen van mijn creatief proces en wist min of meer welk soort esthetiek ik nastreefde. Mijn afstudeerproject was een installatie, een ruimtelijke opstelling en nog steeds probeer ik bij exposities zoveel mogelijk de link met de ruimte te maken. Mijn kleiner werk positioneert zich vaak op de grens tussen kunst en design, ik vind die exacte benaming en onderverdeling  in deze tijd sterk achterhaald. Ik ontwerp vormen die zowel kunstobject als gebruiksvoorwerp kunnen zijn. Het is dan aan degene die mijn werk adopteert om uit te maken hoe hij ermee omgaat. Voor mij zijn het ambachtelijke maakproces en het vormgeven op zich belangrijker dan hoe we het resultaat moeten classificeren.

Aan studenten interieurvormgeving geef ik de raad om steeds trouw aan zichzelf te blijven. Dat gebeurt wanneer ze hun ontwerpen voor 100% uit zichzelf genereren, zodat ze er pal achter kunnen staan. Dat laat hen toe voor elk project een authentieke invalshoek en vormentaal te ontwikkelen, en op termijn een consequent, samenhangend oeuvre.

www.jolienholvoet.com 

Jolien.holvoet@gmail.com

IMG_3088 IMG_4403 porseleindoos