opleiding

3 pattern-1Interieurvormgeving is een driejarige professionele bachelor-opleiding, die ontwerpers opleidt met een bijzondere bekwaamheid in het kwalitatief en vernieuwend materialiseren op ware grootte. Een interieurvormgever ontwerpt en realiseert projecten binnen het brede veld van de ruimtelijke vormgeving (interieurs, meubels, scenografieën, gebruiksvoorwerpen, accessoires, artefacten) via schaalmodellen, prototyping, materiaal- en kleuronderzoek, waarbij twee elementen het ontwerpproces sturen : de reële uitgangssituatie – als ijkpunt, en de mens – als maat van de dingen.

In het werkveld positioneert de interieurvormgever zich als een sleutelfiguur (2) tussen op grotere schaal opererende ‘bedenkers’ (ingenieurs, architecten, interieurarchitecten, industrieel ontwerpers, regisseurs, kunstenaars, maatschappelijk werkers,…) en technisch geschoolde ‘uitvoerders’ doordat zijn vakgebied beide werelden integreert. In deze positie biedt de interieurvormgever creatieve en technische ruggensteun in twee richtingen, met een sterke empathie voor de gebruiker. Interieurvormgevers zijn creatieve ambachtslui versie 2.0 : vertrouwd met CAD-programma’s en 3D-visualisatie, lasersnijder en 3D-printer, maar evenzeer met de snelle potloodschets en de proefmaquette. Dit ‘new craftsmanship’ combineert duurzaamheid, kleinschaligheid, maatwerk, directheid en betrokkenheid aan authentiek werkplezier.

De opleiding interieurvormgeving van LUCA hecht veel belang aan het respect voor de eigenheid en identiteit van elke student beschouwt ze als grondslag om tot een (zelf)kritisch, ondernemend en authentiek ontwerperschap te komen. Ook de ontwikkeling van een open geest tegenover en een betrokkenheid bij actuele maatschappelijke kwesties is een sturend thema in de doelstellingen van het studieprogramma. Typerend is de leermethodiek die de opleiding hanteert. Deze focust op de dynamiek en het plezier van het ‘al doende leren’ via toekomstgericht creatief vakmanschap. Doorheen hun leertraject worden studenten in stijgende mate geresponsabiliseerd, waarbij transparantie en een open communicatie (duidelijke afspraken, regelmatige feedback, laagdrempeligheid, grote beschikbaarheid van coachende docenten, regelmatige terugkoppeling tussen docenten onderling, etc) cruciaal zijn.

http://www.luca-arts.be/opleiding/interieurvormgeving

Afbeelding 17